MONICA BERGFELDT


Jag har sedan 1999 hållit målarkurser i Vuxenskolans regi
och senare privat. Ambitionen är att inspirera och lära ut
teknik till deltagarna som lättare ska komma igång att måla
på egen hand. Kurserna vänder sig till alla som vill måla,
nybörjare eller mer erfarna.

Konstintresset har funnits hos mig så länge jag kan minnas.
I början handlade det mest om textil, men så småningom
när barnen blev större när jag arbetade med reklam och
marknadsföring – framför allt med utställningsverksamhet
och produktion av trycksaker - fick jag utlopp för mina färg-
och formtankar.


För mig är färgen så viktig att mina bilder oftast startar med färgstråk och olika kombinationer av färgvalörer. Inspiration är olika stadsmiljöer, film, böcker och teater.

I början av 90-talet tillbringade jag flera år utomlands, och en stor del av min utbildning fick jag i Australien. Jag läste konsthistoria och lärde mig teckna på Melbourne School of Art, studerade akvarell-, pastell- och akrylmålning hos yrkesverksamma konstnärer i Melbourne, bl a för Alvaro Castagnet.

Jag fortsatte sedan mina studier i Bryssel och senare i Korea studerade jag även Chinese Brushpainting, där intresset av tigermålningar uppkom. Koreanerna betraktade tigern som en väktare av huset som beskyddade dem från onda andar.

Jag har ställt ut i många skiftande miljöer – på senare år mest i Trosa där jag nu bor.

Hör gärna av er till mig om ni har några frågor eller funderingar!